Начало Как да се самоосигуряваме ?

Как да се самоосигуряваме ?

Конституцията ми гарантира правото свободно да избирам своята професия и мястото си на работа. Тъй като съм свободен дух, а и естеството на работата ми го изисква, не искам да ме ограничават работодател, фиксирано работно време или място. Не е задължително да регистрирам фирма, за да си бъда сам шеф. Бонус към свободата са обаче и някои отговорности.

Динамиката на пазара на труда, а и перспективите пред този пазар предполагат, че самоосигуряващите се лица ще бъдат масово явление в близко бъдеще. Как човек може да се регистрира като самоосигуряващ се?


Процедура  по  регистрация

Админстративната процедура по регистрация минава през две основни стъпки:

I. Регистрация в Регистър Bулстат

  За да бъде законово издържано решението ми да се самоосигурявам, трябва в 7-дневен срок от започване на дейността си, да се регистрирам в Регистър БУЛСТАТ.

  Задължението ми за самоосигуряване възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.

Къде? В Агенция по вписванията – на гише или по електронен път.

Как? Лично или чрез упълномощен представител

1.Необходими документи:

 • оригинал и копие от дипломи или сертификати за професионален курс
 • лична карта
 • документ за внесена държавна такса за регистрация 10 лева (може да се внесе на място)
 • заявление за регистрация 2 броя

2.След успешна регистрация получавам единен идентификационен код (ЕИК) ( код по БУЛСТАТ), който съвпада с моя ЕГН. Кодът по БУЛСТАТ удостоверявам с карта за идентификация.

NB! Като физическо лице имам право само на една регистрация.


II. Регистрация  в  НАП

В същия 7-дневен срок имам задължението и да се регистрирам като самоосигуряващо се лице в съответстващия на адрес по лична карта офис на териториална дирекция на НАП.

1. Необходими документи:

 • документ за регистрация в регистър БУЛСТАТ
 • лична карта
 • декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице(Декларация-1)

2. Какви осигурителни задължения имам?

При регистрацията си в НАП декларирам вида на осигуряването:

·  задължителни по закон - за пенсионно и здравно осигуряване

 • фонд “Пенсии“-включва осигуровка за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт

·  допълнително- за общо заболяване и майчинство

3.Какви са вноските и до коя дата се плащат?

 • Ако се осигурявате само за пенсия и здравно, вноските са 17,8% за пенсия (включително 5% за ДЗПО, ако е роден след 1959 г.) и 8% за здравно върху минимум 460 лева осигурителен доход.
 • Ако се осигурявате и за майчинство и общо заболяване, дължат се и допълнително 3,5% върху минимум 460 лева.
 • Осигуровките трябва да се внесат по банков път до 25-то число месеца следващ месеца, за който се отнасят, по съответните кодове и банкови сметки на НАП


И готово, може да се практикува вече професия, каквато и да е тя, както и всякакви други дейности незабранени от закона.


Екстри:

 • по желание самоосигуряващото се лице може да си открие банкова сметка,в която и да е банка
 • по желание самоосигуряващото се лице може да си поръча печат (за украса на фактурите, които издава)
 • по желание самоосигуряващото се лице може да си поръча електронен подпис


Допълнителна информация:

Bavachki.bg използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване

Приемам
Виж още